-

Як отримати безкоштовну правову допомогу особам з інвалідністю

90x10x1

Надання правової допомоги для громадян регулюється Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Правова допомога є двох видів: первинна і вторинна.

Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги

1. Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

2. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

  

Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги

1.  Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

2.  Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) захист;(пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 14.10.2014 р. N 1697-VII)

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.


Чи можуть особи з інвалідністю отримати вторинну правову допомогу (БВПД)?

- Так, Особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.


Які документи потрібні для отримання такої правової допомоги?

Для отримання Вторинної правової допомоги потрібно:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) такої особи та/або її представника, опікуна, піклувальника;
  • пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;
  • довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії за останній місяць, що передує даті звернення.

Перелік документів не є вичерпним. Особа, яка бажає отримати БВПД, має право подати будь-який інший документ, який підтверджує її належність до суб’єкта права на БВПД.

Також, якщо вас чи вашого родича затримали за підозрою у кримінальному провадженні, зателефонуйте за номером 0 800 213 103 для призначення адвоката.


Куди потрібно звертатися за отриманням допомоги?

- Якщо ви знаходитеся в місті Ковелі то до Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Телефон: (03352) 5-30-63. Адреса: вул. Степана Бандери,5, м. Ковель, Волинська обл. 45004

або до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області. Телефон: (0332)78-79-96 / (0332)78-79-95. Адреса: вул. Шопена, 22, м. Луцьк, Волинська область 43005

Якщо ви знаходитеся не у Волинській області то адреси Центрів з надання безоплатної правової допомоги можна подивитися на сайті https://legalaid.gov.ua/.